Bio-Roggen
ab CHF 2,90
(1000 g = CHF 2,90)
Bio-Emmer
ab CHF 4,50
(1000 g = CHF 9,00)
Bio-6-Korn-Mischung
ab CHF 4,50
(1000 g = CHF 4,50)
Bio-Hafer, geschält
ab CHF 4,90
(1000 g = CHF 4,90)
Bio-Einkorn
ab CHF 4,50
(1000 g = CHF 9,00)
Bio-Dinkel
ab CHF 5,90
(1000 g = CHF 5,90)