Dudu Osun Schwarze Seife CLASSIC, 150 g
CHF 9,50ab 2 Stück je CHF 7,50
(100 g = CHF 6,33 / CHF 5,00)
Olivenseife, Naturblock, 200 g
Zhenobya
CHF 10,50
(100 g = CHF 5,25)
Kernseife, 4er Set
sonett
CHF 5,90
(100 g = CHF 1,48)
Seifentasche
CHF 12,50ab 2 Stück je CHF 10,50
Antiochia-Seife 150 g
Zhenobya
CHF 7,50
(100 g = CHF 5,00)
Kamelmilchseife, 120 g
Zhenobya
CHF 7,50
(100 g = CHF 6,25)
Öko-Seife Waschnuss, 100 g
Klar EcoSensitive
CHF 2,90
(100 g = CHF 2,90)
Herzseife, 65 g
Speick
CHF 3,90ab 2 Stück je CHF 2,90
(100 g = CHF 6,00 / CHF 4,46)
Haarseife Natur, 85 g
Savion
CHF 9,90
(100 g = CHF 11,65)