Öko-Stumpenkerze
Öko-Stumpenkerze
CHF 7,50ab 2 Stück je CHF 6,90
(100 g = CHF 2,68 / CHF 2,46)
Danke-Kerze
CHF 7,50
(1000 g = CHF 21,43)
Friedenskerze
CHF 7,50
(1000 g = CHF 21,43)