Öko-Stumpenkerze
Öko-Stumpenkerze
ab CHF 5,90ab 2 Stück je ab CHF 5,50
(100 g = CHF 2,95 / CHF 2,75)
Danke-Kerze
CHF 7,50
(1000 g = CHF 21,43)
Friedenskerze
CHF 7,50
(1000 g = CHF 21,43)