Olivenseife, Naturblock, 200 g
Zhenobya
CHF 10,50
(100 g = CHF 5,25)
Kamelmilchseife, 120 g
Zhenobya
CHF 7,50
(100 g = CHF 6,25)
Schwarze Gesichtsseife, 60 g
TANAMERA
CHF 10,50
(100 g = CHF 17,50)
Olivenseife, Naturblock, 150 g
FINigrana
CHF 11,90
(100 g = CHF 5,95)